• 2
 • 1
 • 4
 • 3
 • 5
 • 6
 • 51
 • Blazen Nesushiy Radost A51
 • Doroga K Schastyu A51
 • Na Krilyah Lubvi 51
 • Raduga Stihov Dlya Malishey 3 A51
 • Raduga Stihov Dlya Malishey 4 A51

  Детские стихи

  Ладушки

  Наша лапушка
  Любит ладушки.
  Только глазки открывает,
  Сразу в ладушки играет!

  Ладушки, ладушки!
  Испечем оладушки.
  Папе с мамою дадим!
  Потом сами поедим!

  Диплом Есенина

  1
  2
  3
  4